Tjenester

Vi utfører jobben fra
måltaking til montering

  • Produksjon
  • Galvanisering
  • Lakkering
  • Transport
  • Montering

Vi opererer med faste priser på alle varer og tjenester, og har derfor ikke gratis befaring.

Ved galvanisering og overflatebehandling er produktene praktisk talt vedlikeholdsfrie.

Trenger dere faglig hjelp til sveising,
og produksjon av stålkonstruksjoner?